2020-09-04 14:46:22

Obavijest

Srednja škola Dugo Selo objavljuje Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.

Ove Upute odnose se na rad Srednje škole Dugo Selo, a izrađene su u skladu s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. izdanih od HZJZ-a i MZO-a 24. 8. 2020.

UPUTE SREDNJE ŠKOLE DUGO SELO

ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19

 

Namjena

Ove Upute odnose se na rad Srednje škole Dugo Selo (dalje u tekstu: Škola), a izrađene su u skladu s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. izdanih od HZJZ-a i MZO-a 24. 8. 2020.

Rad u Školi u sadašnjim epidemiološkim uvjetima, uz poštivanje ovih Uputa, smatra se jednako sigurnim za učenike i zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće kada nisu na snazi mjere potpunog zatvaranja.

 

Mogućnosti provedbe

Škola će provoditi sve preporuke i prilagoditi uvjete rada u ustanovi.

 

Upoznavanje s uputama

Ove Upute objavit će se na mrežnoj stranici Škole čime se smatra da su svi dionici - učenici, roditelji/skrbnici i djelatnici - obaviješteni, odnosno upoznati s uputama.

Razrednici će roditelje obavijestiti o sljedećem:

da ne dolaze u pratnji učenika ako sami imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19, da ne šalju učenika u Školu ukoliko: učenik ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje) učenik ima izrečenu mjeru samoizolacije imaju saznanja da je učenik zaražen s COVID-19.

 

Fizičko udaljavanje

U Školi je neophodno držati fizičku distancu od oko 2m uz obavezno nošenje zaštitne maske za lice.

U učionici učenici sjede po jedan u svakoj klupi (ukoliko to neće biti moguće, sjede po dvoje u klupi što dalje jedan od drugoga).

Koliko god je to moguće, neophodno je smanjiti fizički kontakt (bliski kontakt):

- učenika i nastavnika iz jednog razrednog odjela s učenicima i nastavnicima drugih razrednih odjela 

- djelatnika ustanove i roditelja učenika

- kod putovanja u/iz ustanove 

- prilikom ulaska i izlaska iz ustanove

- tijekom cjelokupnog boravka u ustanovi.

 

Higijena ruku

Neophodno je redovito pranje ruku pri čemu je potrebno pridržavati se uputa za pravilno pranje ruku: https://bit.ly/.

Ruke je potrebno prati prije ulaska u svoju učionicu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku koristi se voda i sapun nakon čega ruke treba osušiti papirnatim ručnicima koji se nakon upotrebe baca u koš za otpad s poklopcem.

 

Dezinfekcija ruku

Dezinficijense učenici koriste prilikom ulaska u Školu i u učionicama koje nemaju tekuću vodu.

Sredstvo za dezinfekciju treba u količini 1 do 2 ml nanijeti na suhe dlanove (obično jedan potisak) zatim dlanove i područje oko prstiju protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.

 

Maske za lice

Maske za lice su obavezne tijekom boravka u Školi:

U učionicama, na nastavi učenicima i nastavnicima i svim drugim djelatnicima Škole kod prolaska hodnikom i sl. kod komunikacije djelatnika (preporučuje se komunikacija između djelatnika prvenstveno na daljinu) pomoćnicima u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju roditeljima i drugim osobama kada je njihov ulazak u ustanovu nužan (roditeljski sastanci održavaju se prvenstveno na daljinu)

U tim se prilikama mogu koristiti platnene maske.

Iznimno su potrebne medicinske maske i viziri nastavnicima samo ako učenik razvije znakove bolesti tijekom boravka u ustanovi, dok će se oboljelom učeniku osigurati maska (ako narušeno zdravstveno stanje učenika omogućuje nošenje maske).

Maske se preporučuju svim drugim djelatnicima Škole s kroničnim bolestima koje mogu dovesti do težih oblika bolesti COVID-19 ako im zdravstveno stanje omogućuje nošenje maske.

Maske je neophodno nositi pravilno na način da cijelo vrijeme prekrivaju nos i usta.

 

Rukavice

Rukavice nose ona zanimanja u kojima su se nosile i prije epidemije (kao higijenski standard).

 

Organizacija rada s učenicima

Nastava će se organizirati na sljedeći način:

smanjit će se koliko je moguće broj nastavnika/djelatnika izvođenjem nastave u dvosatu ili trosatu te izvođenjem nastave u jednom tjednu (za predmete koji se izvode 1 sat tjedno) pri čemu se nastava tog predmeta ne održava u drugom tjednu nastavni sati skraćuju se na 40 min kako bi se u međusmjeni dobilo vrijeme za dezinfekciju Veliki odmori će se organizirati u različito vrijeme da učenici što manje dolaze u kontakt s učenicima drugih razrednih odjela Za vrijeme svih odmora učenici se kreću izvan učionice samo koliko je nužno (odlazak u toalet ili kantinu, promjena učionice) uz dopuštenje predmetnog nastavnika. Nije dozvoljeno napuštanje školske zgrade za vrijeme boravka u Školi. s odgojno-obrazovnim skupinama koje su sastavljene od učenika iz više razrednih odjela izvodit će se nastava na daljinu (etika, izborna nastava, dodatna i dopunska nastava, njemački jezik) osim ako skupina broji najmanje 10 učenika iz jednog razrednog odjela Izvannastavne aktivnosti će se moći izvoditi samo s učenicima istog razrednog odjela. u zajedničkom prostoru preporučuje se: provoditi što manje vremena ne dodirivati površine i predmete nepotrebno prolaziti po najkraćoj mogućoj ruti pridržavati se oznaka za kretanje preporučuje se, što je više moguće, s učenicima organizirati nastavu na otvorenom

 

Stručna praksa i praktična nastava

Kod obavljanja  praktične nastave u radnom procesu učenici se pridržavaju preporuka za tu specifičnu djelatnost.

 

Tjelesne aktivnosti

Škola potiče učenike na bavljenje sportom zbog očuvanja dobrobiti i vlastitog zdravlja. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture održava se koliko god je moguće na otvorenom. Ne preporučuju se sportske igre te se u epidemiološkom smislu na zatvorenom primjenjuju Preporuke za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-treninge-u-zatvorenom_2.pdf.

Vanjski prostor je podijeljen i njegova je upotreba vremenski podijeljena prema razrednim odjelima.

Razredni odjeli se ne spajaju na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, ni u svlačionici, ni u dvorani.

 

Potpora za učenike s teškoćama u razvoju

Pomoćnik u nastavi ubraja se u ukupan broj osoba u razrednom odjelu. U odnosu na druge učenike i odrasle osobe u ustanovi, dužan je:

- pridržavati se svih pravila fizičke udaljenosti,

- dosljedno provoditi pojačanu osobnu higijenu,

- poticati na pojačanu higijenu i fizički razmak svih učenika.

Navedene osobe ne mogu održavati distancu u odnosu na učenika s obzirom na prirodu posla i dužne su nositi masku. Kod pomaganja učeniku pri održavanju osobne higijene koriste se jednokratne rukavice.

 

Djelatnici i učenici s kroničnim bolestima

Djelatnicima s kroničnim bolestima koje možebitno predstavljaju veći rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 (djelatnici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama) preporučuje se nošenje maske. S obzirom na to da se rizik od zaraze u dječjem vrtiću za odgojitelje te Školi za učitelje nije do sada pokazao većim od rizika od zaraze na bilo kojem drugom radnom mjestu ili u zajednici, smatra se da samo izrazito vulnerabilne (osjetljive) osobe ne smiju raditi u dječjem vrtiću i Školi, dok osobe s većinom kroničnih bolesti mogu raditi u dječjem vrtiću i Školi jednako kao i na drugim radnim mjestima.

Za svaku izrazito vulnerabilnu osobu (djelatnik i učenik) ili osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito vulnerabilnom osobom, potrebno je pojedinačno razmotriti situaciju uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju. Odluku o tome donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite kao i o eventualnim drugim posebnim mjerama zaštite poput nošenja maske i sl. (pedijatar, liječnik obiteljske medicine, te za učenike kod izostanaka duljih od mjesec dana liječnik školske medicine).

U kućanstvu u odnosu na vulnerabilnog člana preporučuje se izbjegavati bliski kontakt, nositi masku kada je primjereno i provoditi druge preventivne mjere. Popis izrazito vulnerabilnih skupina bolesti i zdravstvenih stanja i uvjeti za njihov boravak u Školi sukladan je pravilima liječničke struke.

 

Protokol kretanja unutar Škole

Prostor je organiziran tako da je označen put kretanja te maksimalan broj korisnika unutar zbornice, ureda, knjižnice i toaleta uz obavezno održavanje razmaka.

Unutar Škole kreće se desnom stranom hodnika prema zadanim oznakama na podu s održavanjem propisanog razmaka.

Uporaba sanitarnih prostora: koriste se oni koji su najbliži (npr. učenici koji su na katu, koriste sanitarne čvorove na katu).

 

Ulazak i izlazak iz Škole

Škola vodi evidenciju ulaska i izlaska iz Škole ovlaštenih i neovlaštenih osoba. Ovlašteno osoblje uključuje: učenike, djelatnike i ostale osobe kojima je odobren ulazak. Neovlašteno osoblje uključuje: roditelje/skrbnike, neupisane učenike, ostale osobe koje nisu nužne za rad Škole. Evidencija se obavlja uz održavanje razmaka od 2 m u odnosu na sve druge osobe (prema oznaci na podu).

Ulaz i izlaz iz Škole je isključivo na glavnim vratima Škole. Svaka osoba koja ulazi je obvezna imati zaštitnu masku na licu, držati propisani razmak, dezinficirati ruke i obuću, upisati se u evidenciju ulaska (upis obavlja ovlaštena osoba) te izbjegavati zadržavanje i grupiranje. Evidencija učenika obavlja se u učionici.

Zaposlenicima se na ulazu mjeri temperatura i vodi evidencija o tome.

Učenici neposredno nakon ulaska odlaze u svoje učionice prema protokolu kretanja bez zadržavanja na hodnicima.

 

Ulazak roditelja u Školu

Roditelji dolaze isključivo prema prethodnom pozivu.

U Školu može ući roditelj u pratnji kada dovodi dijete s teškoćama. Roditelj u pratnji ulazi u Školu sa zaštitnom maskom na licu, uz održavanje propisanog razmaka u odnosu na sve druge osobe, dezinficira ruke i izbjegava zadržavanje i grupiranje u ustanovi. Djelatnik Škole može preuzeti učenika i ispred ulaza u Školu.

 

Dostava u Školu

Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena i dežurstva. Dostavu za potrebe Škole preuzimaju nadležni radnici Škole na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama čije usluge su neophodne (što uključuje dosljednu provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju, zdravstvene ispravnosti hrane i sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće ili jednokratnih nazuvaka.

 

Spremačice i čišćenje

Spremačica iz jutarnje smjene prva ulazi u Školu. Zadnja osoba koja izlazi iz Škole je spremačica iz poslijepodnevne smjene koja dezinficira sve korištene površine.

 

Čišćenje prostora

Dodirne površine kao što su kvake, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, ploče, dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba dezinficirat će se prebrisavanjem više puta (na početku i na kraju svake smjene te najmanje jednom tijekom smjene).

Čišćenje WC-a, umivaonika, kvaka u WC-ima, prekidača za svjetlo, tipki na vodokotlićima te površina koje se često dodiruju obavljat će se češće i to nakon svakog odmora.

Čišćenje učionica se obavlja pri svakoj izmjeni razrednih odjela.

 

Provjetravanje prostorija

Prostorije u Školi obavezno se provjetravaju više puta dnevno, svakako prije dolaska i nakon odlaska učenika, i to u trajanju od najmanje pola sata te pod odmorima ili se, ako to vremenske prilike dopuštaju, ostavlja otvoren prozor. Također, za lijepog vremena prozori se ostavljaju otvoreni i tijekom odgojno-obrazovnoga rada. Kada prozori neće moći biti stalno otvoreni, prostorija će se redovito provjetravati tijekom odmora i bar jednom na 5 minuta tijekom sata. Prozori na kip na vrhu prozora, u prostorijama gdje ih ima, će biti stalno otvoreni.

 

Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma

Djelatnici

Svi djelatnici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom ravnateljici  i izabranom liječniku obiteljske medicine kako je navedeno u nastavku.

Kod dolaska i odlaska s posla, svim se djelatnicima preporučuje svakodnevno mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom, kao i utvrđivanje imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti. Kod osobe s povišenom temperaturom izmjerenom beskontaktnim toplomjerom (37,3°C i veća, ovisno na specifikaciji beskontaktnog toplomjera) preporučuje se mjerenje temperature i standardnim toplomjerom pod pazuhom te se povišena temperatura utvrđuje na temelju takvog mjerenja.

Evidencijska knjiga

Vodi se evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma.

 

Učenici

Učenici su dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u ustanovu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dolaziti u Školu, a roditelji javljaju razredniku i ravnatelju Škole te izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju.

 

Znakovi koji upućuju na moguću zarazu COVID-19

• povišena tjelesna temperatura (pod pazuhom > 37,2)

• simptomi respiratorne bolesti - kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja

• poremećaj osjeta njuha i okusa

• gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje i bol u trbuhu, posebno kod manje djece).

Učenici sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom također ne dolaze u ustanovu.

 

Postupanje u slučaju da osobe imaju simptome zaraze

PRIJE DOLASKA U ŠKOLU

S povišenom tjelesnom temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi, brinuti se o djeci, ni dolaziti u prostor Škole, što je i inače nužno u radu ovakvih ustanova. Djelatnici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna mjesta. Ravnateljica će organizirati zamjenu za takav slučaj.

Kod pojave navedenih znakova bolesti učenik ili djelatnik ostaje kod kuće, javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju prema liječničkoj indikaciji. O navedenom roditelj ili djelatnik telefonom obavještava Školu.

ZA VRIJEME BORAVKA U ŠKOLI

Oboljeli djelatnik odmah napušta ustanovu.

Ako se kod učenika znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, obavezno je učeniku izmjeriti tjelesnu temperaturu te se odmah poziva roditelja, a učenika izolira u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja koji u najkraćem roku trebaju doći po dijete.

Nastavnik koji učenika treba nadzirati do dolaska roditelja koristi vizir, masku i jednokratnu pregaču. Po odlasku učenika iz Škole, dezinficira se prostorija u kojoj je učenik bio izoliran, zaštitna oprema se zbrinjava na odgovarajući način, a ruke se peru vodom i sapunom ili dezinficiraju, s time da se prednost daje pranju ruku vodom i sapunom. U Školi je određen prostor za izolaciju bolesnog učenika te odgojno-obrazovnog radnika koji će biti s njim do dolaska roditelja.

Ravnateljica odmah javlja nadležnom epidemiologu/školskom liječniku:

• svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 (dva i više djelatnika i učenika sa sumnjom iz iste sobe/učionice/hodnika i sl.)* kao što se to radi i u slučaju drugih zaraznih bolesti koje se obavezno prijavljuju u Republici Hrvatskoj, a prema Listi zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku

• svaku pojedinačnu potvrđenu infekciju COVID-19 koju djelatnik, odnosno roditelj imaju obavezu žurno javiti ravnateljici ustanove.

Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se kod grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju liječnika.

Kada se kod učenika ili djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa što, između ostalog, znači da se za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kada je osoba mogla biti zarazna izriče mjera aktivnoga zdravstvenog nadzora u samoizolaciji.

 

Putovanje u Školu javnim ili organiziranim prijevozom

U javnom prijevozu učenici su obavezni pridržavati  se mjera propisanih za javni prijevoz (nošenje maske u javnom prijevozu i održavanje fizičke distance) koje se mogu pronaći na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke-za-rad-u-djelatnosti-prijevoza-putnika-autobusima-tijekom-epidemije-koronavirusa-COVID-19.pdf

 

Ostale preporuke

Stručni suradnici koji inače svakodnevno borave u razrednim odjelima mogu ulaziti u razredne odjele.

Studentsku praksu je moguće organizirati sukladno Preporukama za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (sveučilišta, veleučilišta i visoke Škole) s obzirom na epidemiju COVID-19 (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_COVID_19_sveucilista_20_05-1.pdf) te sukladno ovim uputama, ali ipak kada je to nužno potrebno te kada se praksa ne može odgoditi. Kontakte i zaduženja pojedinog studenta, kada je god moguće, preporučljivo je ograničiti na jednu odgojno-obrazovnu skupinu djece te je preporučljivo ograničiti broj u istom razdoblju prisutnih studenata, primjereno preporukama o održavanju fizičke distance.

U postojećoj epidemiološkoj situaciji ne preporučuje se organiziranje ekskurzije, izvanučioničke nastave, maturalnih izleta i sl. Više o tome na https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Mogu%C4%87nosti-izvo%C4%91enja-izvanu%C4%8Dioni%C4%8Dke-nastave-vezano-uz-pandemiju-COVID-19.pdf


Srednja škola Dugo Selo