2022-06-17 11:05:00

Popis udžbenika po razredima

Ovdje možete vidjeti popis udžbenika po razredima za školsku godinu 2022./2023. godinu.

Ovjereni popis udžbenika po razredima 1. razredi 2. razredi 3. razredi 4. razredi 1. A 2. A 3. A 4. OG 1. E 2. E 3. E 4. EK 1. F 2. F 3. F 4. RT 1. OG 2. OG 3. OG 4. RS 1. EK 2. EK 3. EK   1. RT 2. RT 3. RT   1. RS 2. RS 3. RS  

A = automehaničar, instalater grijanja i klimatizacije, plinoinstalater

E = elektromehaničar, elektroinstalater

F = frizer

OG = opća gimnazija

EK = ekonomist

RTA = tehničar za računalstvo

RS = strojarski računalni tehničar


Srednja škola Dugo Selo